Giải câu 5 – Khái niệm, đặc điểm (trang 24 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Khái niệm, đặc điểm (Trang 24 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Văn bản trang 23 – 25 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Câu 5. Mỗi văn bản trên được tao ra nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Mục đích của việc tạo lập:

– Văn bản (1) nhằm cung cấp cho người đọc một kinh nghiệm sống (ảnh hưởng của môi trường sống, của những người mà chúng ta thường xuyên giao tiếp đến việc hình thành nhân cách của mỗi cá nhân).

– Văn bản (2) nói lên sự thiệt thòi của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

– Văn bản (3) là kêu gọi toàn dân đứng lên chống lại cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status