Giải câu 4 Bài 9 Trang 60 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 4 Trang 60 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội

Đề bài câu 4 Trang 60 SGK GDCD lớp 10:

Trong cuộc sống hàng ngày có một số người lười lao động nhưng lại thường xuyên cầu khấn thần linh phù hộ cho họ có nhiều tiền, sống sung sướng.

Dựa vào kiến thức con người là chủ thể của lịch sử, em có thể nói với họ điều gì?

Lời giải câu 4 Trang 60 SGK GDCD lớp 10:

Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội.Vậy nên con người có giàu được hay không là do chính bản thân mình. Phải luôn cố gắng làm việc, công hiến cho xã hội.

Bên cạnh đó, cần phải chi tiêu hợp lý, không tiêu sài hoang phí. Chi tiêu thiếu hợp lý chính là nguyên nhân gây ra việc thiếu tiền.

Mặt khác, ta cũng phải thường xuyên học hỏi, sáng tạo ra cái mới, để có cơ hội thăng tiến hơn, có điều kiện hơn.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status