Giải câu 4 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 156 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thế để liên kết câu trong đoạn trích sau đây:

– Họa sĩ nào cũng đến Sa Pa! Ở đấy tha hồ vẽ. Tôi đi đường này ba mươi hai năm. Trước Cách mạng tháng Tám, tôi chở lên chở về mãi nhiều họa sĩ như bác. Họa sĩ Tô Ngọc Vân này, họa sĩ Hoàng Kiệt này…

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Trả lời:

– Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ

– Phép thế: Sa Pa – đấy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status