Giải câu 4 Bài 14 Trang 114 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 4 Trang 114 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Đề bài câu 4 Trang 114 SGK GDCD lớp 11:

Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.

Lời giải câu 4 Trang 114 SGK GDCD lớp 11:

– 100% thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

– Cá nhân bắt đươc kẻ trộm, thấy kẻ tình nghi báo cho cơ quan công an,…

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status