Giải câu 4 (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập phân tích và tổng hợp trang 11 – 12  SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Hãy viết đoạn văn tổng hợp những điều đã phân tích trong bài Bàn về đọc sách.

Trả lời:

Gợi ý:

Tổng hợp những điều đã phân tích về việc đọc sách.

Sách vở nhiều, sức đọc của người có hạn, do đó phải lựa chọn mà đọc.

Sách vở có chất lượng khác nhau, do đó phải chọn những sách hay mà đọc, không lãng phí sức vào việc dọc những sách vô thưởng vô phạt.

Đọc sách không cần nhiều mà cần đọc kĩ, hiểu sâu, do đó phải chọn một số sách quan trọng đối với mình, dồn tâm lực mà đọc để nắm được những điều cơ bản nhất.

Bên cạnh đọc sâu cần phải đọc rộng, ở đây cũng cần lựa chọn những sách cần thiết.

Viết đoạn văn

Tác giả Chu Quang Tiềm đã thông qua ” Bàn về đọc sách” để mong muốn gửi đến bạn đọc vai trò quan trọng của việc đọc sách. Đọc sách không phải cốt số lượng, đọc ít mà chú tâm còn hơn đọc nhiều mà không hiệu quả. Chúng ta phải chọn lọc sách để đọc cho tốt. Sách vở có chất lượng khác nhau, do đó cần lựa chọn những sách hay mà đọc, không được lãng phí thời gian vào đọc những loại sách vô thưởng vô phạt. Đọc sách cần có kĩ năng, hiểu sâu, đọc sách tăng vốn hiểu biết của bản thân để có thể vận dụng nhiều vào thực tiễn và cuộc sống.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status