Giải câu 4 Bài 1 Trang 11 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 4 Trang 11 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Đề bài câu 4 Trang 11 SGK GDCD lớp 10:

Phân tích các yếu tố duy vật, duy âm về thế giới trong truyện và câu dẫn sau:

– Truyện thần thoại Thần Trụ trời.

– “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời”. (Khổng tử)

Lời giải câu 4 Trang 11 SGK GDCD lớp 10:

– Truyện thần thoại “Thần Trụ trời”:

+ Yếu tố duy vật: đất đá, cột chống trời, cách làm cột,…

+ Yếu tố duy tâm: thần linh (thần Trụ trời)

– “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời.”

+ Yếu tố duy vật: sống, chết, giàu, sang.

+ Yếu tố duy tâm: mệnh, trời

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status