Giải câu 4 (Trang 100 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 100 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Thực hành về hàm ý (Tiếp theo) trang 100 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Qua các bài tập thực hành về hàm ý, anh (chị) thấy cách nói có hàm ý trong những ngữ cảnh cần thiết mang lại tác dụng gì đối với hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ.

A – Có hiệu quả mạnh mẽ, sâu sắc hơn cách nói trực tiếp, tường minh

B – Thể hiện được sự tế nhị, khéo léo và tính lịch sự trong giao tiếp ngôn ngữ; giữ được thể diện của các nhân vật trong giao tiếp

C – Tạo ra những lời nói hàm súc, nói được nhiều hơn những điều mà từ ngữ thể hiện; hơn nữa, người nói có thể không phải chịu trách nhiệm về hàm ý, vì hàm ý là do người nghe suy ra

D – Tùy từng ngữ cảnh mà hàm ý có một hay một số tác dụng đó

Trả lời:

Phương án D là trả lời đúng nhất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status