Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) trang 92 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 4. Tìm hàm ý của Lỗ Tấn qua việc ông so sánh “hi vọng” với “con đường” trong các câu sau:

Tôi nghĩ bụng: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.

(Lỗ Tấn, Cố hương)

Trả lời:

Qua sự so sánh của Lỗ Tấn có thể nhận ra hàm ý: Tuy hu vọng chưa thể nói là thực hay hư, nhưng nếu cố gắng thực hiện thì có thể đạt được.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status