Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết hợp đồng trang 159 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 4. Hãy viết một trong các hợp đồng sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Trả lời:

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status