Giải câu 4 – Luyện tập (trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết biên bản trang 134 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 4. Hãy viết biên bản xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm quy định về an toàn giao thông, vệ sinh đường phố, quản lí xây dựng,…).

Trả lời:

UNBN TP HÀ NỘI                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND PHƯỜNG….                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số …BB… ————————-

BIÊN BẢN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ

– Căn cứ vào điều … Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh đường phố.

– Căn cứ Biên bản số … ngày … tháng … năm … do:

Ông (bà): …

Chức vụ: …

Kí về việc: xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh đường phố đối với ông …

Hôm nay, hồi …h…p, ngày … tháng … năm …

Tại: …

Tôi:…………………………….Chức vụ:………………………

– Tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh đường phố đối với ông …

+ Nơi cư trú:

+ Nghề nghiệp:

– Ông … phải viết bản cam kết không tái phạm hành vi vi phạm của mình đồng thời bị phạt tiền với mức là ….đ

Biên bản lập xong hồi …h…p ngày … tháng … năm …

Người vi phạm                              Người lập biên bản

(Ký và ghi rõ họ tên)                    (Ký và ghi rõ họ tên)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status