Giải câu 4 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 4 – Đặc điểm của câu ghép (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Câu ghép trang 111 – 114 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Dựa vào những kiến thức đã học ở các lớp dưới, hãy cho biết câu nào trong những câu trên là câu đơn, câu nào là câu ghép.

Trả lời:

Cả ba câu trên đều là câu ghép.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status