Giải câu 4 – Câu Ghép (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Câu Ghép (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Từ mỗi cặp câu đơn sau đây, hãy tạo ra những câu ghép chỉ các kiểu quan hệ nguyên nhân, điều kiện, tương phản, nhượng bộ (theo chỉ dẫn) bằng quan hệ từ thích hợp.

– Quả bom tung lên và nổ trên không. Hầm của Nho bị sập

+ Nguyên nhân

+ Điều kiện

– Quả bom nổ khá gần. Hầm của Nho không bị sập.

+ Tương phản

+ Nhượng bộ

Trả lời:

– (a):

+ Nguyên nhân: Vì quả bom tung lên và nổ trên không, nên hầm của Nho bị sập.

+ Điều kiện: Nếu quả bom tung lên và nổ trên không thì hầm của Nho không bị sập.

– (b):

+ Tương phản: Quả bom nổ khá gần, nhưng hầm của Nho không bị sập.

+ Nhượng bộ: Hầm của Nho không bị sập, tuy quả bom nổ khá gần.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status