Giải câu 4 – Cách làm hợp đồng (trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 4 – Cách làm hợp đồng (Trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Hợp đồng trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Lời văn của hợp đồng phải như thế nào?

Trả lời:

Lời văn hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status