Giải câu 4 Bài 4 trang 39 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 4 Trang 39 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Cấu trúc bảng

Đề bài câu 4 Trang 39 SGK Tin học lớp 12:

Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống?

Lời giải câu 4 Trang 39 SGK Tin học lớp 12:

– Những trường nào là thuộc tính của khóa chính và có điều kiện ràng buộc là not null thì khi nhập liệu không được để trống.

giai-cau-4-bai-4-trang-39-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

– Khi ta nhập thiếu thì sẽ nhận được thông báo:

giai-cau-4-bai-4-trang-39-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status