Giải câu 3 (Trang 43 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 43 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn trang 42 – 44  SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng những biện pháp nào (chú ý các từ ngữ in đậm)?

Trả lời:

Mối quan hệ chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn thể hiện bằng các biện pháp:

– Sự lặp lại các từ: tác phẩm – tác phẩm;

– Sử dụng các từ cùng trường liên tưởng: tác phẩm – nghệ sĩ, ghi lại – muốn nói – gửi vào – góp vào;

– Thay thế: những vật liệu mượn ở thực tại bằng cái đã có rồi, nghệ sĩ bằng anh;

– Dùng quan hệ từ: nhưng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status