Giải câu 3 Bài 6 Trang 37 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 3 Trang 37 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Đề bài câu 3 Trang 37 SGK GDCD lớp 10:

Trong cuộc sống hàng ngày, ta cần phải phê bình và tự phê bình như thế nào mới phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng?

Lời giải câu 3 Trang 37 SGK GDCD lớp 10:

– Phê bình là xem xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của người khác. Tự nêu ra, đánh giá ưu, khuyết điểm của bản thân.

– Trong cuộc sống hàng ngày, ta cần phải phê bình và tự phê nghiêm túc, nhìn nhận các vấn đề một cách toàn diện, đặt các vấn đề trong mối quan hệ nhiều chiều, không phê bình một cách phiến diện và phủ định sạch trơn vấn đề.

– Nhìn nhận ra cái tốt của người khác rồi tiếp thu nó để tu dưỡng, học hỏi và làm cho nó trở thành cái tốt của mình, hoàn thiện bản thân, có như thế mới đúng với quan điểm phủ định biện chứng.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status