Giải câu 3 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới trang 26 – 31 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Trong bài này, tác giả cho rằng: “Trong những hành trang ấy, có lẽ sự chuẩn bị cho bản thân con người là quan trọng nhất”. Điều đó có đúng không? Vì sao?

Trả lời:

Trong hành trang vào thế kỷ mới, sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất, bởi vì:

– Con người bao giờ cũng là động lực phát triển của lịch sử.

– Trong thời kỳ nền kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, con người lại càng có vai trò nổi bật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status