Giải câu 3 (Trang 100 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 3 (Trang 100 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Thực hành về hàm ý (Tiếp theo) trang 100 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Đọc lại bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh và cho biết lớp nghĩa thông minh và lớp nghĩa hàm ý của bài thơ là gì. Hàm ý được thể hiện qua các phương tiện ngôn ngữ như thế nào? Hàm ý mang lại tác dụng và hiệu quả nghệ thuật như thế nào cho tác phẩm văn học.

Trả lời:

– Lớp nghĩa tường minh của bài thơ là nói về sóng biển.

– Hàm ý: tình yêu đằm thắm của một người con gái.

– Sóng là một tín hiệu thẩm mĩ, những từ ngữ nói về sóng có lớp nghĩa thứ hai là nói về tình yêu đôi lứa. Hai lớp nghĩa này hòa nguyện, phối hợp với nhau trong suốt bài thơ. Tác phẩm văn học dùng cách thể hiện bằng hàm ý thì sẽ nổi bật đặc trưng tính hình tượng, đặc trưng hàm súc, giàu ý nghĩa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status