Giải câu 3 – Thành phần gọi – đáp (Trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Thành phần gọi – đáp (Trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) trang 31 – 33 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Trong những từ ngữ in đậm đó, từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc thoại, từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra?

Trả lời:

Từ Này được dùng để tạo lập cuộc thoại.

Từ Thưa ông được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status