Giải câu 3 – Ôn tập lí thuyết (Trang 149 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Ôn tập lí thuyết (Trang 149 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập làm văn bản thông báo trang 148 – 150 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Văn bản thông báo và văn bản tường trình có những điểm nào giống nhau, những điểm nào khác nhau?

Trả lời:

Văn bản thông báo và văn bản tường trình :

– Giống nhau: đều là những văn bản thuộc loại hành chính; đều có nơi gửi (hoặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhận).

– Khác nhau:

+ Văn bản thông báo là nhằm truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, đoàn thể, người tổ chức báo cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể, hoặc những ai quan tâm đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia.

+ Văn bản tường trình là nhằm để trình bày thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần phải xem xét. Người viết tường trình là người có liên quan đến sự việc. Người nhận tường trình là cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status