Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) trang 92 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Hãy điền vào lượt lời của B trong đoạn thoại sau đây một câu có hàm ý từ chối.

A: Mai về quê với mình đi!
B: /…/
A: Đành vậy.

Trả lời:

Có thể nêu lên việc phải làm vào ngày mai (nên không thể đi được).

ví dụ: “Bận ôn thi”, “Phải đi thăm người ốm”… Chú ý là phải dùng câu chứa hàm ý “từ chối” theo yêu cầu của đề, không dùng những câu mơ hồ như “Để mình xem đã”, “Mai hẵng hay”…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status