Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu phủ định trang 54 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Xét câu văn sau và trả lời câu hỏi.

Choắt không dậy nữa, nằm thoi thóp.

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

Nếu Tô Hoài thay từ phủ định không bằng chưa thì nhà văn phải viết lại câu này như thế nào? Nghĩa của câu có thay đổi không? Câu nào phù hợp với câu chuyện hơn, vì sao?

Trả lời:

– Nếu thay từ “không” bằng từ “chưa”: Choắt chưa dậy được, nằm thoi thóp.

– Với từ phủ định “không” nghĩa của câu sẽ được hiểu: Dế Choắt không thể dậy được nữa, Choắt sắp chết. Đây là kiểu câu phủ định vĩnh viễn.

– Với từ phủ định ” chưa” nghĩa của câu được hiểu: Dế Choắt có thể gượng dậy. Đây là kiểu phủ định không hoàn toàn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status