Giải câu 3 – Luyện tập (trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi trang 202 – 204 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 3. Hoàn chỉnh một bức điện mừng theo mẫu của bưu điện (xem bài tập 1) với tình huống tự đề xuất.

Trả lời:

TỔNG CÔNG TI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM ĐIỆN BÁO

Họ, tên, địa chỉ người nhận: bạn …, thôn … – xã … – huyện … – tỉnh …

Nội dung: Nghe tin cậu đang bị sốt xuất huyết, mình cảm thấy rất buồn và lo lắng. Chúc cậu mau chóng bình phục và giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Họ, tên, địa chỉ người gửi: bạn của cậu – …, phường… quận … thành phố …

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status