Giải câu 3 – Câu Ghép (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Câu Ghép (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Quan hệ về nghĩa giữa các vế trong những câu ghép sau đây là quan hệ gì?

a) Anh mong được nghe một tiếng “ba” của con bé, nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Ông xách cái làn trứng, cô ôm bó hoa to.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

c) Giá mà anh ấy còn, anh ấy sẽ làm thêm được bao nhiêu là việc nữa!

(Đỗ Chu, Mùa cá bột)

Trả lời:

– (a): quan hệ tương phản
– (b): quan hệ bổ sung
– (c): quan hệ điều kiện – giả thiết.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status