Giải câu 3 – Cách viết thư điện, chúc mừng và thăm hỏi (trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Cách viết thư điện, chúc mừng và thăm hỏi (Trang 203 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2) – Phần soạn bài Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi trang 202 – 204 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Từ hai bài tập trên, em hãy cho biết nội dung chính của thư (điện) chúc mừng, thư (điện) thăm hỏi và cách thức diễn đạt trong các bức thư (điện) đó.

Trả lời:

Nội dung chính của thư (điện) chúc mừng, thư (điện) thăm hỏi là cần phải nêu được lí do, lời chúc mừng hoặc lời thăm hỏi và mong muốn người nhận điện sẽ có những điều tốt lành.

Cách thức diễn đạt trong các bức thư (điện) đó là thư (điện) cần được viết ngắn gọn, súc tích với tình cảm chân thành.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status