Giải câu 3 – Cách viết biên bản (trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Cách viết biên bản (trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Biên bản trang 123 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Phần kết thúc biên bản có những mục nào? Mục kí tên dưới biên bản nói lên điều gì?

Trả lời:

– Phần kết thúc gồm:

+ Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản;

+ Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

– Nhất định phải có mục kí tên ở cuối biên bản để xác nhận vai trò của những người tham dự sự việc và trách nhiệm của họ đối với nội dung của biên bản.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status