Giải câu 3 – Cách làm hợp đồng (trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Cách làm hợp đồng (Trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Hợp đồng trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 3. Phần kết thúc hợp đồng có những mục nào?

Trả lời:

3. Phần kết thúc

– Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status