Giải câu 3 – Biến Đổi Câu (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 3 – Biến Đổi Câu (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Hãy biến đổi các câu sau thành câu bị động.

a) Người thợ thủ công Việt Nam làm ra đồ gốm khá sớm.

b) Tại khúc sông này tỉnh ta sẽ bắc một cây cầu lớn.

c) Người ta đã dựng lên những ngôi đền ấy từ hàng trăm năm trước.

Trả lời:

Câu bị động:

– Đồ gốm được người thợ thủ công Việt Nam làm ra từ khá sớm.

– Một cây cầu lớn sẽ được tỉnh ta bắc qua tại khúc sông này.

– Những ngôi đền ấy đã được người ta dựng lên từ hàng trăm năm trước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status