Giải câu 2 – Từ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 2 – Từ trái nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Cho biết trong các cặp từ sau đây, cặp từ nào có quan hệ trái nghĩa: ông – bà, xấu – đẹp, xa – gần, voi – chuột, thông minh – lười, chó – mèo, rộng – hẹp, giàu – khổ.

Trả lời:

Có ba cặp từ trái nghĩa: xấu >< đẹp; xa >< gần; rộng >< hẹp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status