Giải câu 2 (Trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 (Trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Khởi ngữ trang 7 – 8 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Trước các từ ngữ in đậm nói trên, có (hoặc có thể thêm) những quan hệ từ nào?

Trả lời:

Các từ in đậm nói trên là khởi ngữ. Khởi ngữ đứng trước vị ngữ và có nhiệm vụ nêu lên đề tài được nói đến trong câu. Đứng kèm trước khởi ngữ thường là các quan hệ từ như về, đối với.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status