Giải câu 2 Bài 13 Trang 47 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 2 Trang 47 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Đề bài câu 2 Trang 47 SGK GDCD lớp 9:

Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không? Nếu có thì đó là vi phạm gì?

Lời giải câu 2 Trang 47 SGK GDCD lớp 9:

Bà H đã vi phạm quy định về kinh doanh, bà H đã kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép, bà đã vi phạm pháp luật về kinh doanh. Vì, trong giấy phép kinh doanh của mình bà đăng kí 8 mặt hàng nhưng thực tế khi kiểm tra Ban quản lí thị trường phát hiện cửa hành bà có 12 mặt hàng.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status