Giải câu 2 Bài 4 Trang 28 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 2 Trang 28 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Đề bài câu 2 Trang 28 SGK GDCD lớp 10:

Thế nào là “thống nhất” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ?

Lời giải câu 2 Trang 28 SGK GDCD lớp 10:

– Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề để tồn tại cho nhau. Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

– Ví dụ: Trong hoạt động kinh tế, mặt sản xuất và tiêu dùng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau nhưng nếu không có sản xuất thì không có sản phẩm để tiêu dùng; ngược lại, nếu không có tiêu dùng thì sản xuất mất lí do để tồn tại.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status