Giải câu 2 – Thành phần tình thái (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Thành phần tình thái (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập trang 18 – 19  SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Nếu không có những từ ngữ in đậm nói trên thì nghĩa sự việc của câu chứa chúng có khác đi không? Vì sao?

Trả lời:

Thành phần tình thái không quyết định đến nghĩa sự việc của câu. Cho nên khi bỏ đi các từ ngữ chắc, có lẽ thì nội dung cơ bản của những câu trên không thay đổi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status