Giải câu 2 – Sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội (Trang 57 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 2 – Sử dụng từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội (Trang 57 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trang 57 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2: Tại sao trong các đoạn văn, thơ sau đây, tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội?

– Đồng chí  nhớ nữa,
Kể chuyện Bình Trị Thiên,
Cho bầy tui nghe ví
Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí

– Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ,
Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri(a).

(Theo Hồng Nguyên, Nhớ)

–  nó để ở dằm thượng áo ba đờ suy, khó mõi lắm(b).

(Nguyên Hồng, Bỉ Vỏ)

Trả lời:

Tác giả Nguyên Hồng trong bài Nhớ, Bỉ vỏ có sử dụng các từ ngữ địa phương như “mô”, “bầy tui”, “ví”… nhằm:

+ Làm tăng giá trị biểu cảm cho đoạn thơ

+ Tô đậm màu sắc địa phương, tầng lớp xã hội và tính cách nhân vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status