Giải câu 2 – Nghĩa tường minh và hàm ý (trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Nghĩa tường minh và hàm ý (Trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 109 – 111 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Tìm hàm ý của các câu in đậm dưới đây. Cho biết trong mỗi trường hợp, hàm ý đã được tạo ra bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào.

a) Tuấn hỏi Nam:

– Cậu thấy đội bóng huyện mình chơi có hay không?

Nam bảo:

– Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp.

b) Lan hỏi Huệ:

– Huệ báo cho Nam, Tuấn và chi sáng mai đến trường chưa?

– Tớ báo cho Chi rồi. – Huệ đáp.

Trả lời:

a. Hàm ý: Nam thấy đội bóng chơi không hay, nên trả lời lạc đề không muốn trả lời thẳng vào câu Tuấn hỏi.

b. Câu trả lời của Huệ nhằm thông báo là Huệ đã báo cho Chi rồi

⇒ Hàm ý là: Huệ chưa báo cho Nam và Tuấn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status