Giải câu 2 – Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ (Trang 112 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu trang 110 – 113 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. So sánh tác dụng của những cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận câu in đậm dưới đây:

a) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người.

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam)

b) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ làng, giữ nước. Tre hi sinh để bảo vệ con người.

c) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ nước. Tre hi sinh để bảo vệ con người.

Trả lời:

a) Cách sắp xếp này tạo âm hưởng ngân vang, du dương.

b) Cách sắp xếp này không tạo được dư âm cho câu văn.

c) Cách sắp xếp này không tạo được nhạc tính cho đoạn văn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status