Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Khởi ngữ trang 7 – 8 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần được in đậm thành khởi ngữ (có thêm trợ từ thì):

a) Anh ấy làm bài cẩn thận lắm. (in đậm từ làm bài)

b) Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được. (in đậm từ hiểu, giải)

Trả lời:

Cụm từ làm bài trong câu (a), từ hiểu, giải trong câu (b) đóng vai trò trung tâm vị ngữ của câu.

Viết lại hai câu trong bài tập trên bằng cách chuyển phần in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ thì ).

– Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.

– Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status