Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 40 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Xưng hô trong hội thoại trang 40 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 2. Trong các văn bản khoa học, nhiều khi tác giả của văn bản chỉ là một người nhưng vẫn xưng hô chúng tôi chứ không xưng tôi. Giải thích vì sao.

Trả lời:

Trong các văn bản khoa học, mặc dù có khi tác giả của văn bản chỉ gồm 1 người nhưng người ta vẫn xưng là chúng tôi. Việc dùng chúng tôi trong những trường hợp này là có dụng ý làm tăng tính khách quan trong ngôn ngữ khoa học và thể hiện sự khiêm tốn của tác giả. Cũng có khi tác giả của văn bản khoa học xưng tôi, khi đó người viết (nói) muốn nhấn mạnh quan điểm riêng của mình trước một vấn đề nào đó hoặc có ý bộc lộ tính chủ quan của ý kiến.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status