Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) trang 31 – 33 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Tìm thành phần gọi – đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi – đáp đó hướng đến ai.
Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trả lời:

Thành phần gọi đáp: Bầu ơi . Đây chỉ là gọi hướng tới mọi người nói chung (bầu, bí, giàn – ẩn dụ chỉ những người trong một nước, tuy khác nhau nhưng có quan hệ gắn bó).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status