Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 19 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập trang 18 – 19  SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Hãy xếp những từ ngữ sau đây theo trình tự tăng dần độ tin cậy (hay độ chắc chắn):

chắc là, dường như, chắc chắn, có lẽ, chắc hẳn, hình như, có vẻ như.

(Chú ý: những từ ngữ thể hiện cùng một mức độ tin cậy thì xếp ngang hàng nhau.)

Trả lời:

Có thể có những từ ngữ có mức độ tin cậy (hay chắc chắn) ngang hàng nhau, chỉ khác nhau về thói quen hay hoàn cảnh sử dụng.

– dường như / hình như / có vẻ như – có lẽ – chắc là – chắc hẳn – chắc chắn

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status