Giải câu 2 – Luyện tập (trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Hợp đồng trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Bài 2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà.

Trả lời:

– Phần mở đầu:

+ Tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (Hợp đồng thuê nhà).

+ Thời gian, địa điểm.

+ Giới thiệu về đối tác của các bên kí hợp đồng: Bên A (bên cho thuê nhà) – Bên B (bên thuê nhà).

– Phần kết thúc: Chữ kí, họ tên của người đại diện bên A – Chữ kí, họ tên người đại diện bên B.

– Một số điều cần cụ thể hoá trong hợp đồng thuê nhà:

+ Trách nhiệm và quyền hạn của bên A.

+ Trách nhiệm và quyền hạn của bên B.

+ Thống kê hiện trạng tài sản.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status