Giải câu 2 – Luyện tập (trang 127 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 2 (Trang 127 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Luật thơ (tiếp theo) trang 127 -128 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Phân tích cách gieo vần, ngắt nhịp ở khổ thơ sau để thấy sự đổi mới, sáng tạo trong thể thơ bảy tiếng hiện đại so với thơ thất ngôn truyền thống.
Đưa người, ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sau đầy hoàng hôn trong mắt trong?

(Thâm Tâm, Tống biệt hành)

Trả Lời:

– Cách gieo vần: vần chân, độc vận (một vần).

– Ngắt nhịp: 2/5 và 4/3.

– Sự đổi mới:

+ Nếu câu thơ đầu ở thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật là nhịp điệu quen thuộc 4/3, thì trong bài thơ, tác giả đã có sự sáng tạo và đổi mới trong việc ngắt nhịp 2/5: Đưa người / ta không đưa qua sông. Đây là câu thơ toàn thanh bằng.

+ Câu thơ thứ hai nhịp 2/5: Sao có tiếng sóng ở trong lòng. Câu thơ có ba thanh trắc rất gắt “có tiếng sóng”.

→ Tạo cho đoạn thơ có giọng điệu riêng vừa thiết tha, vừa tràn đầy cảm xúc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status