Giải câu 2 – Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (trang 98 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (Trang 98 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) trang 97 – 99 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Đối chiếu các câu sau đây (trích từ truyện ngắn Chiêc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng), cho biết từ kêu ở câu nào là từ địa phương, từ kêu ở câu nào la từ toàn dân. Hãy dùng cách diễn đạt khác hoặc dùng từ đồng nghĩa để làm rõ sự khác nhau đó.

a) Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên:

– Cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái! – Nó cũng lại nói trổng.

b) – Con kêu rồi mà người ta không nghe.

Trả lời:

– Từ “kêu” trong câu (a) là từ toàn dân.

– Từ “kêu” trong câu (b) là tiếng địa phương.

Bởi trong câu (a) từ “kêu” có nghĩa là nói với âm thanh lớn, gọi với âm thanh lớn. Còn trong câu (b) có nghĩa là nói với ai, gọi ai; đây là từ địa phương của miền Nam.

Cách diễn đạt khác:

– Đồng nghĩa với “kêu” câu (a): Nó hét lên.

– Đồng nghĩa với “kêu” câu (b): Con gọi rồi mà người ta không nghe.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status