Giải câu 2 – Cách làm hợp đồng (trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Cách làm hợp đồng (Trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Hợp đồng trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Phần nội dung hợp đồng gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong hợp đồng.

Trả lời:

2. Phần nội dung

– Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Nội dung được ghi rõ ràng, theo từng mục từng khoản để tránh hiểu lầm hay hiểu đa nghĩa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status