Giải câu 2 – Các kiểu văn bản Ngữ văn THCS đã học (trang 170 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn THCS (trang 170 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn trang 169 – 172 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Các kiểu văn bản trên có thể thay thế cho nhau được hay không? Vì sao?

Trả lời:

Mỗi kiểu văn bản phù hợp với mục đích riêng, phù hợp với những hoàn cảnh giao tiếp khác nhau. Vì thế, không thể thay thế các kiểu văn bản cho nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status