Giải câu 1 (Trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Khởi ngữ trang 7 – 8 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong những câu sau về vị trí trong câu và quan hệ với vị ngữ.

a) Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. (in đậm từ anh trong từ còn anh)

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Giàu, tôi cũng giàu rồi. (in đậm từ giàu)

(Nguyễn Công Hoan, Bước đường cùng)

c) Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp […]. (in đậm từ các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ)

(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt).

Trả lời:

Các thành phần in đậm không phải là chủ ngữ, vì không phải là chủ thể của hành động, tính chất được nói đến ở vị ngữ. Không có quan hệ với thành phần vị ngữ như là chủ ngữ

Các từ in đậm đứng trước chủ ngữ đều nêu lên đề tài được nói đến trong câu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status