Giải câu 1 Bài 5 Trang 33 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 1 Trang 33 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Đề bài câu 1 Trang 33 SGK GDCD lớp 10:

Thế nào là chất và lượng của sự vật và hiện tượng? Cho ví dụ?

Lời giải câu 1 Trang 33 SGK GDCD lớp 10:

– Khái niệm chất dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.

– Ví dụ: Nguyên tố đồng có nguyên tử lượng là 63,54đvC, nhiệt độ nóng chảy là 1083, nhiệt độ sôi là 2880oC,… Những thuộc tính (tính chất) này nói lên chất riêng của đồng, phân biệt nó với các kim loại khác.

– Khái niệm lượng dùng để chỉ những thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng, biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)…. của sự vật và hiện tượng.

– Ví dụ: Đối với mỗi phân tử nước, lượng là số nguyên tử tạo thành nó, tức là 2 nguyên tử Hidro và 1 nguyên tử Oxi.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status