Giải câu 1 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới trang 26 – 31 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Tác giả viết bài này trong thời điểm nào của lịch sử? Bài viết đã nêu vấn đề gì? Ý nghĩa thời sự và ý nghĩa lầu dài của vấn đề ấy.

Những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức to lớn và cấp bách đang đặt ra cho đất nước ta, cho thế hệ trẻ hiện nay là gì?

Trả lời:

Bài viết của Phó Thủ tướng Vũ Khoan trong dịp mở đầu thế kỷ mới đã nêu ra một cách chính xác và kịp thời những vấn đề thiết thực đối với con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực lượng quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng đất nước trong thế kỷ mới.

Nhiệm vụ của nước ta và thế hệ trẻ là:

– Đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu của nền kinh tế nông nghiệp.

– Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Tiếp cận ngay với nền kinh tế tri thức

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status