Giải câu 1 – Thành phần gọi – đáp (Trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Thành phần gọi – đáp (Trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập (tiếp theo) trang 31 – 33 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Trong những từ ngữ in đậm trên đây, từ ngữ nào được dùng để gọi, từ ngữ nào được dùng để đáp?

Trả lời:

Từ “Này” dùng để gọi, cụm từ “Thưa ông” dùng để đáp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status