Giải câu 1 – Thành phần cảm thán (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Thành phần cảm thán (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần biệt lập trang 18 – 19  SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Các từ ngữ in đậm trong những câu trên có chỉ sự vật hay sự việc gì không?

Trả lời:

Các từ ngữ Ồ, Trời ơi trong hai câu này không chỉ sự vật hay sự việc cụ thể nào. Đây là thành phần cảm thán, có tác dụng bộc lộ tâm lí của người nói.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status